slider image 2 slider image 2 slider image 2 slider image 4
Bla is an example of a HTML caption with a link.
This is an example of a HTML caption with a link.

Naše služby

AE Dozoring, s.r.o. dozoruje realizáciu stavieb najmä v týchto oblastiach:

  • Podzemné stavby (hĺbené a razené cestné a železničné tunely, sanácie a rekonštrukcie tunelov, únikové, kanalizačné a vodovodné štôlne, podzemné garáže a ostatné špeciálne podzemné stavby, vrátane ich technologického vybavenia).
  • Geotechnika (pilóty, mikropilóty, prúdová injektáž, podzemné steny, oporné a zárubné múry, kotevné konštrukcie, špeciálne geotechnické konštrukcie, ako sú sanácie zosuvov, skalných svahov, násypy, podchytávanie základov, protipovodňové opatrenia, zlepšovanie zemín a pod.).
  • Dopravné stavby (cesty a diaľnice, železnice, mosty, priepusty a iné).
  • Pozemné stavby (administratívne a obytné budovy, hotely, SSÚD, priemyselné haly; zameriavanie a skresľovanie skutkového stavu administratívnych budov, historických objektov a kaštieľov, elektrární).
  • Vodohospodárske stavby (vodovody, kanalizácie, vodojemy, nádrže čistej a odpadovej vody, čerpacie stanice, čistiarne odpadových vôd, atď.).

AE Dozoring, s.r.o. rieši, dozoruje a zaisťuje realizáciu stavieb s uplatnením najmodernejších svetových poznatkov, metód, technológií a materiálov.

Projekty

Ďiaľnica D1 Jánovce - Jablonov I. a II. úsek
Ďiaľnica D1 Dubná skala - Turany 

Novinky


13.2.2014
Prerážka severnej tunelovej rúry tunela Šibeník