Vyberte jazyk: SK EN
slider image 2 slider image 2 slider image 2 slider image 4
Bla is an example of a HTML caption with a link.
This is an example of a HTML caption with a link.

Profil spoločnosti

Spoločnosť AE DOZORING, s.r.o. bola založená 27.08.2008 s cieľom diverzifikovať aktivity jej materskej spoločnosti. Zameriava sa najmä na výkon činností stavebného dozoru a technického dozoru investora v odvetví dopravných, pozemných a vodohospodárskych stavieb.

Spoločnosť AE DOZORING, s.r.o. spolu s jej materskou spoločnosťou Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., predstavuje významného a dôveryhodného hráča na trhu poskytovania inžinierskych služieb pokrývajúcich širokú škálu činností, od výkonu činnosti stavebného dozoru a technického dozoru investora, projekcie, inžinieringu a poradenstva, až po geodetické práce.

V súčasnosti sa spoločnosť AE DOZORING, s.r.o. podieľa na výkone činnosti stavebného dozoru na dvoch významných projektoch z hľadiska dopravnej infraštruktúry Slovenska, a to na diaľnici D1 Jánovce – Jablonov, I. a II. úsek, a diaľnici D1 Dubná Skala - Turany. Obe tieto stavby sú súčasťou diaľnice D1 spájajúcej Bratislavu s Košicami.

AE DOZORING, s.r.o. poskytuje a realizuje najmä:

- stavebný dozor a technický dozor investora,

- geotechnický dozor,

- riadenie stavieb, inžiniering,

- geotechnický monitoring a jeho vyhodnocovanie,

- geodetické práce,

- poradenstvo, konzultačnú, posudkovú a expertíznu činnosť.

Projekty

Ďiaľnica D1 Jánovce - Jablonov I. a II. úsek
Ďiaľnica D1 Dubná skala - Turany 

Novinky

14.6.2013
Začiatok prác na diaľnici D1 Jánovce - Jablonov

13.2.2014
Prerážka severnej tunelovej rúry tunela Šibeník